termomodernizacja

Co warto wiedzieć o termomodernizacji budynku?

Często spotykamy się z pojęciem termomodernizacja. Czym ona właściwie jest? W dużym skrócie termomodernizacja to ogół przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku oraz zredukowania zużycia energii pierwotnej.

Definiując pojęcie termomodernizacja trzeba odwołać się do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Termomodernizacja – co to takiego?

Ustawodawca podaje definicję termomodernizacji. Według ustawy przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • inwestycja, na skutek której zredukujemy zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
 • inwestycja, która zredukują zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej, a także w zasilającym źródle ciepła;
 • przyłączenie danego budynku do scentralizowanego źródła ciepła (związane jest to z likwidacją lokalnego);
 • wymiana (częściowa lub całkowita) źródła energii na odnawialne albo wysoko-sprawne kogenerację.

Wystarcza spełnienie jednego z wymieniowych punktów, aby uznać przedsięwzięcie za termomodernizacyjne.

Jak to rozumieć w praktyce?

Do pierwszej grupy inwestycji zaliczane są redukcje strat ciepła przez przegrody budynku. Można tutaj zakwalifikować:

 • docieplanie dachu, ścian, stropów, podłóg;
 • wymienianie okien, drzwi.

Wielu inwestorów uważa, iż na tym kończy się pojęcie termomodernizacji. Nic bardziej mylnego! Warto wyraźnie zaznaczyć, iż termomodernizacja to również modernizacja albo wymiana instalacji grzewczej budynku, w efekcie której zminimalizujemy straty, zwiększymy efektywność oraz zaoszczędzimy energię. Przykładem jest:

 • wymiana grzejników;
 • zmiana rodzaju ogrzewania (ogrzewania powietrznego, instalacja podłogówki);
 • instalacja regulatorów pokojowych albo pogodowych,
 • montaż zaworów termostatycznych;
 • modernizacja układu przygotowania ciepłej wody użytkowej (podgrzewacz przepływowy, zbiornik c.w.u.);
 • izolacja przewodów;
 • modernizacja wentylacji czyli inwestycja w wentylację mechaniczną i odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego.

Oczywiście nie można tutaj zapomnieć o źródłach ciepła. Zaliczamy więc tutaj:

 • wymianę źródła ciepła – przykładem jest zakupienie nowego kotła o wyższej sprawności albo podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej (wówczas likwidujemy nasze własne, tak zwane lokalne źródło ciepła),
 • zmianę nośnika energii – przykładem jest zamienienie węgla na pelet (zwykle wiąże się to z zakupem nowego kotła),
 • inwestycję w odnawialne źródła energii – biopaliwa, kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.,
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – produkujemy prąd i ciepło (ten punkt dotyczy bardziej spółdzielni i samorządów, które posiadają fundusze na takie inwestycje).

Zyskujemy

Podstawowymi skutkami termomodernizacji, które pozwalają określić tym mianem naszą inwestycję będą:

 • redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną pochodzącą z paliwa;
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną.

Z tymi dwoma efektami wiąże się zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii.

Co więcej?

Poza obligatoryjnymi efektami, które spełniają pojecie termomodernizacji, zwykle użytkownik może zauważyć inne pozytywy dokonanej inwestycji. Należy tutaj wymienić:

 • wzrost komfortu użytkowania budynku. Jest to skutek podniesienia komfortu cieplnego;
 • redukcja, a nawet całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środowiska;
 • podniesienie estetycznych walorów budynku;
 • uproszczenie konserwacji instalacji grzewczej,

Należy jednak zaznaczyć, że są to tylko poboczne plusy. Krótko mówiąc, zmiana samego koloru albo faktury elewacji nie jest termomodernizacją.

Wykonaj termomodernizacje budynku z głową

Przed podjęciem decyzji o przedsięwzięciu termomodernizacyjnym warto dokładnie rozważyć koszty inwestycyjne, a także ostateczny wpływ modernizacji na zapotrzebowanie na ciepło danego budynku. Nieocenionym wsparciem jest dokładny i rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny. Pozwoli on określić zakres danej inwestycji, rozwiązania techniczne, a także koszty, ze wskazaniem najlepszego rozwiązania.

Dla kogo termomodernizacja budynku?

Na termomodernizację warto zdecydować się, kiedy uzyskanie oraz utrzymanie odpowiednich temperatur wywnętrz budynku w sezonie grzewczym jest nierozerwalnie związane z bardzo wysokimi kosztami ogrzewania domu albo pomimo wysokich kosztów, które są ponoszone na ten cel system grzewczy nie zapewnia odpowiedniego komfortu cieplnego domownikom.
Termomodernizacja jest dobrym rozwiązanie wówczas, kiedy przegrody domu (czyli ściany, dach lub podłoga na gruncie) nie spełniają podstawowych warunków związanych z współczynnikiem przenikania ciepła U. Głownie problem ten dotyczy przegród starszych domów nie posiadających odpowiedniej izolacji termicznej.
O termomodernizacji trzeba pomyśleć w sytuacji kiedy w domu zamontowane są stare i nieszczelne okna lub kiedy system grzewczy bazuje na wyeksploatowanym, słabo wydajnym albo zanieczyszczającym środowisko naturalne kotle. Termomodernizacja może okazać się dobrym przedsięwzięciem w przypadku budynków, w których wymiana powietrza przebiega na zasadzie mało wydajnej wentylacji grawitacyjnej – wraz ze zużytym powietrzem na zewnątrz w niekontrolowany sposób ucieka sporo ciepła z budynku.

Post Author: Admin