komin

Regularne kontole kominiarskie są bardzo potrzebne

Każdy właściciel domu powinien dbać nie tylko jego estetyczny wygląd lecz także o bezpieczeństwo. Niezwykle ważne są regularne kontrole kominiarskie, które służą ocenie stanu komina. Warto pamiętać o ty, że zaniedbany i nieczyszczony komin jest zagrożeniem dla życia oraz zdrowia wszystkich mieszkańców domu.

Regularny przegląd kominiarski jest bardzo istotny, dlatego powinien być wykonywan przez profesjonalistę. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że zakres obowiązkowych czynności został wykonany w prawidłowy, bezpieczny oraz skuteczny sposób.

Przeglądy komina powinny być wykonywane systematycznie. Zatem co ile należy robić przegląd kominów, aby móc czuć się bezpiecznie we własnym domu?

Powszechny obowiązek wykonywania przeglądów zabezpiecza ustawa o prawie budowlanym, podpisana w 1994 roku. Zawarte w niej przepisy nakazują wszystkim właścicielom budynków mieszkalnych wykonywanie przeglądów kominiarskich co najmniej raz w roku. Z kolei w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż dwa tysiące metrów kwadratowych dwa razy do roku, w terminie do 31 maja do 31 listopada. Poza corocznym przeglądem komina obowiązkowe jest okresowe czyszczenie oraz udrożnienie przewodów kominowych. Przepisy przeciwpożarowe nakazują usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych. Przewody od palenisk opalanych paliwem stałym powinny być kontrolowane co trzy miesiące. Przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym oraz płynnym, należy kontrolować raz na 6 miesięcy. Natomiast przewody wentylacyjne muszą być skontrolowane raz w roku. Profesjonalne zabiegi kominiarskie są bardzo istotne, gdyż chronią mieszkańców budynków przed zaczadzeniem oraz niebezpiecznymi pożarami, które mogą przyczynić się do utraty całego dobytku.

Na czym polega profesjonalne czyszczenie przewodów dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych.

W przypadku kominów dymowych czyszczenie polega na dokładnym usunięciu wszystkich zanieczyszczeń, które podczas palenia w piecu osadzają się na ściankach komina. Wśród nich można wymienić sadze oraz smołę. Z kolei jeśli chodzi o przewody spalinowe lub wentylacyjne, należy rzetelnie oczyszczać je z zalegających tam pajęczyn oraz ewentualnych ptasich gniazd, które blokują przekrój komina. Wszystkie zanieczyszczenia usuwa się z komina poprzez otwór rewizyjno -wyczystny. Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych może skutkować zatruciem niebezpieczną dla zdrowia substancją taką jak: tlenek węgla, zwany często czadem.

W jaki sposób odbywa się profesjonalny przegląd kominiarski?

Zabiegi wykonywane przez kominiarza sprowadzają się od wykonania czynności w obrębie dachu. Musi on dokładnie oczyścić ze zbędnych nalotów wszystkie przewody oraz dokładnie sprawdzić za pomocą specjalnych narzędzi kominiarskich drożność, przebieg oraz szczelność przewodów kominowych. Ponadto kominiarz dokonuje fachowej oceny stanu komina znajdującego się na zewnątrz dachu. Musi on też zbadać w pionie mieszkań o prawidłowość funkcjonowania urządzeń, które podłączone są do przewodów kominowych.

Coroczne przeglądy kominiarskie są bardzo istotne. Zatem przed czym mogą one nas uchronić?

Bardzo niebezpieczna jest smoła, która wydziela się z opału w wyniku suchej destylacji bądź spalania ze zbyt małą ilością powietrza. Z czasem smoła ta osadza się na ściankach komina. W trakcie rozgrzewania się komina ta niebezpieczna substancja paruje i wydziela łatwopalne opary. Warto pamiętać o tym, że czasem wystarczy jedna iskra, aby doszło do zapalenia. W zależności od ilości zanieczyszczeń temperatura w kominie może wzrosnąć nawet do 1600 stopni Celsjusza. Jest to potencjalne zagrożenie pożarowe dla całego budynku. Ponadto substancje takie jak: smoła oraz sadza w wyniku zapłonu mogą dostać się do dolnej części komina, powodując jego zaślepienie. Gromadzące się w ten sposób gazy mogą doprowadzić do groźnego wybuchu.

Brak regularnych przeglądów kominiarskich może prowadzić do utraty całego majątku oraz własnego zdrowia. Dlaczego jeszcze warto regularne korzystać z usług kominiarza.

Co prawda za brak potwierdzenia dotyczącego czyszczenia komina nie ma ustawowych kar urzędowych, ale zaniedbywanie tych czynności może nas kosztować utratą dorobku całego naszego życia. Wielu właścicieli budynków nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, dopóki nie spotka ich nieszczęście związane z zaniedbaniem czyszczenia komina. Warto pamiętać o tym, że jeżeli nasz budynek jest ubezpieczony, a dojdzie do szkody to każdy ubezpieczyciel zanim wypłaci odszkodowanie, zażąda od właściciela domu zaświadczenia wystawionego przez kominiarza potwierdzającego, że regularnie korzystał z jego usług. Bez takiego dokumentu nie ma możliwości na otrzymanie jakiegokolwiek odszkodowania. Jednak nie ma przeciwwskazań, żeby właściciel domu sam dokonał czynności związanych z czyszczeniem komina.

Decydując się na usługi kominiarskie warto zaprosić na naszą posesję profesjonalnego fachowca.

Istnieje kilka sposobów na to, aby sprawdzić, czy kominiarz odwiedzający nasz dom, posiada odpowiednie kompetencje uprawniające do czyszczenia komina. Zanim sprawdzi on czy nasz komin znajduje się w należytym stanie warto sprawdzić, czy informacje na jego temat znajdują się w rejestrze publikowanym na istronie Korporacji Kominiarzy Polskich. Ponadto właściciel domu może zażądać, aby fachowiec tej branży pokazał autentyczny dyplom mistrzowski. Można też zapytać kominiarza o to, czy jest zrzeszony w organizacji takiej jak: cech czy spółdzielnia i w tej instytucji sprawdzić jego autentyczność.

Bezpieczeństwo naszego dobytku na który to wielu z nas musiało ciężko pracować przez wiele lat jest bardo ważne, dlatego też nie warto oszczędzać na kontroli wykonywanej przez wykwalifikowanego kominiarza.

Post Author: Admin